Kopírování do VM klienta (guesta)

Pro nastavení kopírování mezi image (klientem) a hlavní pracovní stanicí, tak je potřeba vypnout příslušnou VM a do vlastností nastavit toto:

Name:                                 Value:
isolation.tools.copy.disable          FALSE
isolation.tools.paste.disable         FALSE
isolation.tools.setGUIOptions.enable  TRUE

vytvořeno podle návodu zde: https://kb.vmware.com/s/article/57122