Totálně mě rozčilovalo, že soubory na síťové disky jsou během tažení myši kopírovány, zatímco při přesunu v rámci lokálních disků jsou přesunovány. Vzniká tak uživatelsky nepřívětivá situace, kdy stejná akce vykonaná uživatelem jednou soubory přesouvá a podruhé kopíruje – toto je defaultní chování Win 10 i Win 11.

Takže jak to změnit:

Sáhnout do registrů a přidat nový klíč DefaultDropEffect do těchto dvou větví:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects

HKEY_CLASSES_ROOT\*

Nastavit podle preferencí, v mém případě vše jako hodnota 2:

Použitelné hodnoty:

1 – pro Kopírování

2 – pro Přesouvání

4 – pro vytváření zástupce

původní návod zde: https://www.makeuseof.com/windows-11-10-change-drag-drop-action/