Najměte si mě

Servisní zásahy:

  • Fakturace v CZK
  • Standardní hodinová sazba – 50 EUR / hod – pro klienty bez smluvního vztahu
  • Emegency / Holiday / Weekend – 80 EUR / hod
  • Minimum – 4 hod předplacené (zahrnuje dopravu a dokumentaci)
  • Hodinová sazba (po úvodním 4 hod bloku)
  • Detailní přehled prací po dokončení 

Servisní smlouvy: 

  Minimum Standard Advanced Elite
měsíční fee

100 €

200 €

300 €

500 €

dodatek – dle počtu IT prostředků  30 € 40 € 50 € 50 €
ideální pro 

firmy s velmi malým IT,

do 3 zaměstnanců

ideální do 5 zaměstnanců

a cca 10 zařízení 

do 10 lidí

a cca 20 zařízení

do 10 lidí a cca 30 zařízení
počet hodin v ceně  0 4 6 8
doba reakce best effort 3 dny 2 dny 1 den
dokumentace + znalost prostředí A A A A
evidence hesel N N A A
telefonický support – best effort A A A A
vzdálený support – remote připojení

A

do 8 hodin

A

do 4 hodin

A

do 2 hodin

A

best effort během hovoru, jinak 2 hod

kontrola aktualizací  A A A
provádění aktualizací  A A
kontrola zálohování A
návštěva on-site  A
hodinové sazby (nad rámec):        
   – specializované IT činnosti – např. konfigurace firewallů, analýza  50 € 45 € 40 € 40 €
   – administrace serverových systémů (AD, DHCP, DNS, atd.) 45 € 35 € 30 € 30 €
   – základní IT činnosti (instalace OS, aktualizace, zálohování, apod. – může být provedeno pracovníkem se základními zkušenostmi) 35 € 30 € 25 € 25 €