Historie obchodování

Celkem – roční přehled: Jednotlivé účty:
Zlato

06 – 07 – 

DAX:

06 – 07 –

DOW: 

06 – 07 –