Historie obchodování

Celkem – roční přehled: 


Jednotlivé účty:Zlato

06 – 07 – 

DAX:

06 – 07 –

DOW: 

06 – 07 –